Spoed? Bel 112!

Spoedzorg en planbare zorg

Spoedzorg

In geval van ernstige spoed, rukken onze ambulances uit met zwaailichten en sirenes. Dit gebeurt na een melding van bijvoorbeeld een arts of na een telefonische melding van een burger via 112. Dit telefoontje komt binnen bij onze centralist op de meldkamer ambulancezorg. Op basis van de telefonische melding wordt bepaald welke vorm van ambulancezorg noodzakelijk is. Als er sprake is van ernstige spoed (A1-rit) dan moet de ambulance binnen 15 minuten ter plaatse zijn. Deze vorm van zorgverlening noemen we spoedzorg.

Het kan ook zijn dat er ambulancezorg nodig is bij minder grote spoed (als er geen sprake is van direct levensgevaar). De ambulance moet er dan binnen 30 minuten zijn (A2-rit).

Planbare ambulancezorg

Alle ambulancezorg waar vooraf is afgesproken op welke dag en tijd een patiënt opgehaald of ergens naartoe gebracht moet worden, noemen we planbare ambulancezorg (B-ritten).  Een deel van de planbare zorg kan uitgevoerd worden door de zorgambulance. Soms wordt een ALS (Advanced Life Support) ambulance ingezet. Bijvoorbeeld: als er bij een overplaatsing van een patiënt naar een ander ziekenhuis onderweg hoogcomplexe zorg moet worden verleend, bijvoorbeeld bij een levensbedreigende situatie.

“De zorgambulance rijdt niet met spoed en sirenes. Deze ambulance wordt ingezet voor geplande zorg. We brengen bijvoorbeeld patiënten naar de polikliniek en terug. Of van het ene naar het andere ziekenhuis voor een onderzoek.”  Lees verder >> .

 

Doetie Veenstra, zorgambulanceverpleegkundige

Zorgambulance

De zorgambulance wordt ingezet als er een medische noodzaak is om een patiënt liggend te vervoeren. Het gaat altijd om planbare zorg voor patiënten met een laagcomplexe zorgvraag. Bijvoorbeeld als een patiënt overgeplaatst moet worden naar een zorginstelling of hospice. Of wanneer een patiënt vanuit huis voor chemotherapie of bestraling naar het ziekenhuis moet. De uitrusting van de zorgambulance is minder uitgebreid dan die van een ‘gewone’ ambulance.