Zorg verlenen doen we samen

Samenwerking RAV Fryslân

RAV Fryslân

Onze ambulancezorg verlenen wij vanuit de Regionale Ambulancevoorziening Fryslân (RAV Fryslân). Wettelijk gezien is een RAV de rechtspersoon die de ambulancezorg in een regio mag verlenen. In totaal zijn er 25 RAV regio’s in Nederland.

Binnen RAV Fryslân werkt Kijlstra Ambulancezorg samen met UMCG Ambulancezorg. RAV Fryslân is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de zorgverlening (die moet natuurlijk goed zijn) én dat de ambulances binnen de wettelijk vastgestelde aanrijtijden op de plaats van bestemming zijn. Ook is RAV Fryslân, samen met RAV Groningen en RAV Drenthe verantwoordelijk voor de Meldkamer Ambulancezorg Noord-​Nederland (MkANN). Dit is een onderdeel van de Meldkamer Noord-​Nederland (MkNN).