De ambulancezorg begint in de meldkamer

Verpleegkundig centralist

Wat doet de verpleegkundig centralist?

De verpleegkundig centralist is de allereerste hulpverlener die contact heeft met de melder en op afstand de hulpverlening kan opstarten. Daarnaast is de verpleegkundig centralist een belangrijke schakel tussen de melder en het ambulanceteams. Er komen meldingen binnen van burgers – 112 meldingen – en van onze ketenpartners zoals ziekenhuizen, huisartsen en verpleeghuizen. Door het stellen van vragen en goed te luisteren, zorgt de centralist voor de juiste zorg op de juiste plaats.