Wat kost een ambulancerit?

Kosten ambulancezorg

Alleen als u met de ambulance vervoerd bent (bijvoorbeeld naar het ziekenhuis), brengen wij -vanuit RAV Fryslân– kosten in rekening.

Vergoeding voor ambulancezorg

Vanuit de basisverzekering valt de vergoeding voor ambulancezorg onder uw eigen risico.

Vrijwillig eigen risico

Heeft u een vrijwillig eigen risico? Dan worden deze kosten eerst uit het verplicht eigen risico betaald. Het restbedrag wordt dan vanuit uw vrijwillig eigen risico betaald.

Factuur

Als uw verzekeringsgegevens bij ons bekend zijn, dan sturen wij de factuur rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar. Zijn uw verzekeringsgegevens niet bekend? Dan krijgt u de factuur op uw thuisadres.

Tarieven voor ambulancevervoer

In Nederland wordt het tarief voor ambulancevervoer vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Hierbij maken zij onderscheid in tarieven tussen spoedritten (A1- of A2-ritten: spoedzorg) en geplande ritten (B-ritten: planbare ambulancezorg). Bekijk de NZa tarieven.

Wel geholpen, maar niet vervoerd?

Wordt u niet vervoerd, maar wel ter plaatse door ons onderzocht of behandeld? Dan brengen we geen kosten in rekening. Dit noemen we een ambulanceconsult.