Deel uw ervaring met ons

Afhandeling van klachten

Als u een klacht heeft ingediend, dan streven wij ernaar deze binnen een week in behandeling te nemen. U ontvangt binnen zes weken een antwoord van ons.

De stappen die wij bij een klacht doorlopen

  • De klachtenfunctionaris stuurt u binnen een week een bevestiging van ontvangst. Als hij meer informatie van u nodig heeft neemt hij contact met u op.
  • De klachtenfunctionaris neemt daarna contact op met de betrokken zorgverleners en hun regiomanager.
  • Waar nodig bespreekt de klachtenfunctionaris de bevindingen met de medisch manager ambulancezorg (MMA) en/of de directie.
  • Daarna stelt de klachtenfunctionaris vast of uw klacht gegrond is. U ontvangt een bericht met de bevindingen en de conclusie.
  • Na onderzoek en alle betrokken gehoord te hebben, neemt de klachtenfunctionaris telefonisch contact met u op om de conclusie met u te bespreken. U krijgt gelegenheid om hierop te reageren.
  • De klacht is daarna in de meeste gevallen afgehandeld. Soms volgt er nog een gesprek.

Externe geschillencommissie

Als u niet tevreden bent over de totale afhandeling van uw klacht, dan kunt u zich richten tot de Geschillencommissie Ambulancezorg. Op de website van de geschillencommissie Ambulancezorg vindt u informatie over welke klachten in aanmerking komen voor behandeling door de geschillencommissie en wat de procedures en voorwaarden zijn hiervoor.

Wat gebeurt er naar aanleiding van uw klacht?

Doordat uw klacht is voorgelegd aan de betrokken zorgverleners en hun leidinggevende, kunnen zij leren van uw beleving van het voorval. Soms wordt een (afgehandelde, anoniem gemaakte) klacht in het team besproken. Zodat we hiermee onze zorg verder kunnen verbeteren. Als daar aanleiding toe is, worden er naar aanleiding van een klacht maatregelen genomen. Ieder jaar maakt Kijlstra Ambulancezorg een (anonieme) klachtenrapportage.