Deel uw ervaring met ons

Afhandeling van klachten

Als u een klacht heeft ingediend, dan streven wij ernaar deze binnen een week in behandeling te nemen. U ontvangt binnen zes weken een antwoord van ons.

De stappen die wij bij een klacht doorlopen

  • De klachtenfunctionaris stuurt u binnen een week een bevestiging van ontvangst. Als hij meer informatie van u nodig heeft neemt hij contact met u op.
  • De klachtenfunctionaris neemt daarna contact op met de betrokken zorgverleners en hun teamleider.
  • Nadat alle informatie verzameld is, bespreekt hij zijn bevindingen met de medisch manager ambulancezorg (MMA).
  • Daarna stelt de klachtenfunctionaris vast of uw klacht gegrond is. U ontvangt een bericht met zijn bevindingen en conclusie.
  • Vervolgens neemt de klachtenfunctionaris telefonisch contact met u op om de conclusie met u te bespreken.
  • Meestal is daarmee de klacht afgehandeld, maar soms volgt nog een gesprek.

Als u uiteindelijk niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht, dan kunt u zich richten tot de Geschillencommissie Ambulancezorg.

Wat gebeurt er naar aanleiding van uw klacht?

Doordat uw klacht is voorgelegd aan de betrokken zorgverleners en hun leidinggevende, hebben zij kunnen leren van uw beleving van het voorval. Soms wordt een (afgehandelde, anoniem gemaakte) klacht in het team besproken. Zodat we hiermee onze zorg verder kunnen verbeteren.

Als daar aanleiding toe is, worden er naar aanleiding van klachten maatregelen genomen. Wij maken ieder jaar een (anonieme) klachtenrapportage.