Deel uw ervaring met ons

Klachtenprocedure

Wij hopen dat u tevreden bent over onze zorg- en hulpverlening. Toch kan het zijn dat er iets niet naar uw verwachting is verlopen. Aarzel niet om dit met ons te delen. Hieronder leest u hoe u een klacht kunt indienen en wat u van ons mag verwachten.

Wie kan een klacht indienen?

U kunt een klacht indienen als u als patiënt, familie of mantelzorger iets heeft meegemaakt waarover u ontevreden bent. U kunt ook als vertegenwoordiger of nabestaande van een patiënt een klacht indienen.

Klacht indienen

We ontvangen uw klacht graag schriftelijk. Dat kan:

  • Via het klachtenformulier onderaan deze pagina.
  • Per post: Klachtenfunctionaris Kijlstra Ambulancezorg, postbus 81, 9200 AB Drachten.

Om uw klacht goed te behandelen, hebben we de volgende gegevens nodig:

  • uw naam, adres, woonplaats en telefoonnummer;
  • de datum, het tijdstip en de plaats van het voorval waarover u een klacht wilt indienen;
  • uw beschrijving van wat er gebeurd is.

De afhandeling van uw klacht

Wij streven ernaar uw klacht binnen een week in behandeling te nemen. U ontvangt binnen zes weken een antwoord van ons. Lees hier uitgebreider over de afhandeling van uw klacht >>

De klachtenregeling van Kijlstra Ambulancezorg is gebaseerd op Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Hierin heeft de overheid wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt. En wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg.

Klachtenformulier

  • MM slash DD slash JJJJ
  • :