Voor een veilig thuis

Meldcode huiselijk geweld

Onze ambulancemedewerkers hebben de wettelijke plicht om te werken met de landelijke Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van de Rijksoverheid. Binnen Kijlstra Ambulancezorg hebben wij hiervoor een speciale aandachtsfunctionaris. Ook hebben wij het Keurmerk Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling.

Na een eventuele melding bij Veilig Thuis kan een medewerker van Veilig Thuis contact met u opnemen. U wordt altijd op de hoogte gebracht van de melding door onze medewerkers.