Specialistische zorg

Medewerker middencomplexe ambulancezorg

De ambulance voor middencomplexe ambulancezorg wordt ingezet voor de planbare ambulancezorg als er een medische noodzaak is om een patiënt liggend te vervoeren. Denk bijvoorbeeld aan ritten tussen ziekenhuis en verpleeghuis, woonhuis en hospice, woonhuis en polikliniek. Een team op de ambulance voor middencomplexe ambulancezorg bestaat uit een verpleegkundige en een chauffeur.

Zowel de verpleegkundige als chauffeur zien wat de patiënt nodig heeft en spelen daar op in. Contact en aandacht zijn de rode draad. Medewerkers van de ambulance voor middencomplexe ambulancezorg zijn tactvol, kunnen goed luisteren en hebben oog voor de situatie van de patiënt en zijn of haar naasten. Tijdens de rit zorgt de chauffeur ervoor dat het vervoer van de patiënt veilig en zo comfortabel mogelijk is.

De verpleegkundige op de ambulance voor middencomplexe ambulancezorg verleent laagcomplexe en middencomplexe zorg. Hij of zij checkt voor vertrek of de patiënt stabiel is voor vervoer en controleert de vitale functies. Indien nodig wordt onderweg O2 (zuurstof), infuus of sondevoeding gecontinueerd of thuismedicatie gegeven. Onderweg wordt de patiënt geobserveerd en wordt de stabiliteit in de gaten gehouden. Mocht de situatie van de patiënt onderweg verslechteren, dan wordt de ALS ambulance opgeroepen.