Digitale overdracht

Patiëntendossier

Onze ambulancemedewerkers verwerken uw gegevens in een digitaal patiëntendossier. Hierin staan onder andere uw persoonsgegevens en uw verzekeringsgegevens. Daarnaast maakt de ambulanceverpleegkundige een medisch verslag.

Overdracht van uw dossier

… naar het ziekenhuis
Als wij u naar het ziekenhuis brengen, wordt uw dossier verstuurd naar het betreffende ziekenhuis. Deze digitale overdracht van uw gegevens gebeurt via een veilige online omgeving.

… naar uw huisarts of andere zorgverleners
Wij sturen uw dossier altijd naar uw eigen huisarts en -als we uw zorg overdragen- naar onze collega-zorgverleners. Als we u niet per ambulance vervoeren, krijgt u een advieskaart van ons. Hierin staat onder andere het advies van onze ambulanceverpleegkundige en een telefoonnummer van de dokterswacht.

Bent u huisarts of een andere zorgverlener, maar heeft u geen ritformulier van uw patiënt van ons ontvangen? Stuur ons dan een mail met hierin de naam, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum, BSN nummer van de patiënt + datum van de rit én naar welk adres het ritformulier gestuurd moet worden.

Ritformulier inzien of opvragen

In het ritformulier staat onder andere wanneer de ambulancezorg is verleend, welke behandeling is uitgevoerd, wat de resultaten zijn van metingen en welke medicatie de patiënt eventueel heeft gekregen. Als patiënt heeft u het recht om uw ritformulier/patiëntendossier in te zien, te laten wijzigen of te laten verwijderen. De uitgangspunten en voorwaarden hiervoor kunt u terugvinden in onze privacyverklaring.

Inzage van het ritformulier kan op verschillende manieren: 

* Let op: niet alle ritten kunnen digitaal ingezien worden via het patiëntenportaal MijnAmbulancezorg of via de PGO, omdat bij ambulancezorg niet altijd de patiëntgegevens gecontroleerd kunnen worden met een BSN nummer en ID-bewijs. Daarom is onderstaande optie ook beschikbaar voor patiënten.

Digitale kopie ritformulier aanvragen via formulier

Bent u vervoerd door Kijlstra Ambulancezorg? Via dit formulier kunt u een digitale kopie van het ritformulier aanvragen. Hierbij vragen we ook om een kopie van uw identiteitsbewijs. Dit is nodig om uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen. Lees hier hoe u een veilige kopie van uw identiteitsbewijs kunt maken.

Daarnaast vragen we u om in het formulier een e-mailadres en een mobiel telefoonnummer in te vullen. Bij het versturen van het ritformulier ontvangt u van ons een beveiligde e-mail met een link naar het ritformulier. Het wachtwoord om deze beveiligde mail te openen versturen we via SMS. Dit wachtwoord heeft u nodig om het ritformulier te kunnen downloaden. De doorlooptijd van het opvragen van jouw ritformulier kan vier weken in beslag nemen. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Privacy

Onze medewerkers zijn verplicht om vertrouwelijk met uw gegevens om te gaan. Wij hebben een geheimhoudingsverklaring en/of beroepsgeheim. Uw gegevens gebruiken wij uitsluitend om u de best mogelijke zorg of dienstverlening te geven. Meer informatie over de bescherming van uw persoonsgegevens leest u in onze privacyverklaring.