Digitale overdracht

Patiëntendossier

Onze ambulancemedewerkers verwerken uw gegevens in een digitaal dossier. Hierin staan onder andere uw persoonsgegevens en uw verzekeringsgegevens. Daarnaast maakt de ambulanceverpleegkundige een medisch verslag.

Overdracht van uw dossier

… naar het ziekenhuis
Als wij u naar het ziekenhuis brengen, wordt uw dossier verstuurd naar het betreffende ziekenhuis. Deze digitale overdracht van uw gegevens gebeurt via een veilige online omgeving.

… naar uw huisarts of andere zorgverleners
Wij sturen uw dossier altijd naar uw eigen huisarts en -als we uw zorg overdragen- naar onze collega-zorgverleners. Als we u niet per ambulance vervoeren, krijgt u een advieskaart van ons. Hierin staat onder andere het advies van onze ambulanceverpleegkundige en een telefoonnummer van de dokterswacht.

Privacy

Onze medewerkers zijn verplicht om vertrouwelijk met uw gegevens om te gaan. Wij hebben een geheimhoudingsverklaring en/of beroepsgeheim. Uw gegevens gebruiken wij uitsluitend om u de best mogelijke zorg of dienstverlening te geven. Meer informatie over de bescherming van uw persoonsgegevens leest u in onze privacyverklaring.