Uw privacy is onze zorg

Rechten en plichten

Wederzijdse rechten en plichten

Als patiënt heeft u belangrijke rechten. Hier houden wij rekening mee. In de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) zijn uw rechten en plichten als patiënt vastgelegd. Daarnaast heeft u een aantal rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), zoals:

  • duidelijke informatie over uw gezondheidstoestand;
  • zelf beslissen of u toestemming geeft voor onderzoek of behandeling (op basis van de informatie die u krijgt van onze ambulancemedewerkers);
  • inzage in uw medisch dossier;
  • recht op bescherming persoonsgegevens.

Ook heeft u als patiënt een aantal plichten, zoals:

  • u informeert onze ambulancemedewerkers duidelijk en volledig. Dit is nodig, zodat zij u op een verantwoorde manier kunnen onderzoeken en behandelen;
  • u kunt zich legitimeren met een geldig legitimatiebewijs.

Meer informatie

De wederzijdse rechten en plichten in de ambulancezorg vindt u in het document ‘Algemene leveringsvoorwaarden Ambulancezorg’.