Omdat elke minuut telt!

Vergoeding AED gebruik

Vergoeding verbruikskosten AED

De verbruikskosten van de AED na een reanimatie worden sinds 1 januari 2018 vergoed. Na het gebruik van de AED kan de eigenaar van de AED een declaratie indienen bij de betreffende Regionale Ambulancevoorziening (RAV). In Fryslân is dat RAV Fryslân.

Voorwaarden voor vergoeding zijn:

  • Het verbruik is gekoppeld aan een daadwerkelijke inzet van de AED voor een reanimatie.
  • Het verbruik betreft pads en/of het uitlezen van de AED.
  • Batterijen worden alleen vergoed als de AED daadwerkelijk gebruikt is bij de betreffende reanimatie.

Meer informatie over de vergoedingsregeling AED leest u op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Declaratieformulier

Via deze link kunt u het declaratieformulier downloaden. Het ingevulde formulier kunt u mailen naar facturen@rav.nl. Of via de post opsturen naar:

RAV Fryslân
O.v.v. Declaratieformulier AED
Ottolaan 2
9207 JR Drachten