Projecten
Nieuwsbericht

Inzet Hazard Area Response team nu ook mogelijk in Noord Nederland

Ambulancezorg Groningen, Kijlstra Ambulancezorg en UMCG Ambulancezorg kunnen vanaf december 2019 gebruikmaken van een uniek hulpverleningsvoertuig en het bijbehorende behandelteam, speciaal voor de hulp aan slachtoffers die zijn besmet met zeer gevaarlijke virussen. Daarmee is het nu ook in Noord Nederland goede zorg gegarandeerd aan mensen met gevaarlijke besmettingen, zoals bijvoorbeeld het ebola-virus. Het team wordt het HART genoemd, wat staat voor ‘Hazard Area Response Team’.

De bestuurders van de ambulancediensten Bert Benthem, Sietze Kijlstra en Victor Verrijp hebben vrijdag 13 december 2019 een convenant getekend waardoor het HART voertuig indien nodig ook kan worden ingezet voor de zorg en het vervoer van deze categorie patiënten in het Noorden (Groningen, Fryslân en/of Drenthe).

Hazard Area Response Team
Het HART werd opgericht in 2014, toen Ambulance Amsterdam en RAV Kennemerland het vervoer verzorgden van een ebola-patiënt in ons land. De ambulancediensten besloten dat zij hun destijds opgedane kennis en middelen wilden behouden om te kunnen inzetten voor het vervoer van ernstig besmette patiënten en eventueel ook om voorbereid te zijn op incidenten met gevaarlijke stoffen.

Patiënten met ernstige besmettingen hebben een specifieke behandeling nodig, met het oog op de veiligheid van zorgverleners en om te voorkomen dat een virus zich in Nederland verspreidt. Het speciaal opgeleide team beschikt over alle kennis en faciliteiten die nodig zijn voor behandeling en vervoer van dergelijke patiënten. Het HART kan in de regio Amsterdam ook optreden bij chemische, biologische of nucleaire ongelukken.

Het voertuig van het HART beschikt over communicatiemiddelen, een tent om te kunnen ontsmetten en/of zorg te verlenen, eigen warmwatervoorziening, omkleedcabine en voor het overige een uitrusting die nagenoeg overeenkomt met die van een spoedambulance. De teamleden hebben speciale luchtdichte pakken. De tent kan op locatie functioneren als tijdelijke medische behandelpost.

Het HART wordt bemand door twintig gespecialiseerde ambulanceverpleegkundigen van Ambulance Amsterdam en de RAV Kennemerland. Elke zes weken trainen zij om alle stappen in specifieke procedures ook onder hoogspanning vlekkeloos te kunnen uitvoeren. Het HART traint ook regelmatig met partijen zoals het leger, brandweer en politie om goed op elkaar ingespeeld te zijn.

De wagen en het team zijn 24/7 inzetbaar en is na een alarm binnen een half uur tot drie kwartier operationeel en wordt slechts sporadisch ingezet. Amsterdam en Kennemerland delen de inzet van het Hart team met in totaal 14 ambulanceregio’s in Nederland.