Wij staan altijd voor u klaar

Nieuwsbericht

Nieuwe Wet Ambulancezorgvoorzieningen een feit

Op 7 juli 2020 heeft de Eerste Kamer de Wet Ambulancezorgvoorzieningen aangenomen.

De nieuwe wet ambulancezorgvoorzieningen biedt zekerheid over de ambulancevoorzieningen in de toekomst. Ook blijft de continuïteit en kwaliteit van de ambulancevoorzieningen gewaarborgd.

Net als in de huidige situatie is er per veiligheidsregio één aanbieder. Deze heeft het alleenrecht én de plicht om in de veiligheidsregio ambulancezorg te leveren. De zorgverzekeraar heeft zorgplicht en vervult de inkooprol in de gehele acute zorg. De rollen van ambulancevoorziening en zorgverzekeraar samen borgen de continuïteit van de ambulancezorg als onderdeel van de keten van acute zorg.

De huidige aanbieders van ambulancezorg hebben krachtens artikel 6 van de Tijdelijke wet ambulancezorg  (Twaz) een aanwijzing voor het verlenen van ambulancezorg. Als de nieuwe wet in werking is getreden behouden deze aanwijzingen hun geldigheid. Met andere woorden, de huidige aanwijzing wordt (stilzwijgend) verlengd.