Wij staan altijd voor u klaar

Verhaal

Miriam van Keulen

“Als functionaris Kwaliteit, Veiligheid en Gegevensbescherming zie ik toe op het ontwikkelen en implementeren van beleid”, vertelt Miriam van Keulen. “We hebben continue oog voor een gezonde bedrijfsvoering en het creëren van de voorwaarden voor kwalitatief hoogwaardige, veilige en doelmatige dienstverlening.”

Vertaalslag

Kijlstra staat voor hoogwaardige ambulancezorg en personenvervoer. Daarom meten wij doorlopend de kwaliteit en veiligheid. Dit borgen we in ons kwaliteitsmanagementsysteem. Voor collega’s maakt Miriam een praktische vertaalslag vanuit wetgeving en normen, zoals NEN7510 en de HKZ, naar de praktijk. “Samen met de data-analist maak ik bijvoorbeeld met concrete data inzichtelijk waar knelpunten liggen en waar verbeteringen mogelijk zijn. Mooi voorbeeld zijn de data die we aanleveren voor het kwaliteitskader ambulancezorg. Ook leveren we data aan voor de regiomanagers, zodat zij bijvoorbeeld kunnen sturen op uitruktijden en rittenregistratie.”

Samenwerking

Met de vinger naar de ander wijzen, is niet de manier om te komen tot verbeteringen, benadrukt Miriam. “We willen juist samen met anderen – de deskundige op eigen vakgebied – kijken waar de verbeterpunten en de risico’s liggen. Bij afwijkingen en ongewenste gebeurtenissen willen we de kans op herhaling voorkomen en bij nieuwe ontwikkelingen willen we de risico’s beperken. Hiervoor hebben we bij Kijlstra verschillende commissies en werkgroepen ingericht waarin medewerkers met verschillende expertises zitten. Op deze manier hebben medewerkers invloed op de ontwikkeling van het beleid.”

Miriam is ook actief in de landelijke kennisgroep kwaliteit, waar ze de voorzittersrol vervult. Daarnaast is ze aangesloten bij verschillende platforms over privacy en security.

Lerende organisatie

“Alles wat we doen bij Kijlstra draait om mensen: de patient, de klant en de medewerker,” concludeert Miriam. “Er zijn veel ontwikkelingen waar we als organisatie scherp op moeten zijn en ook echt iets mee moeten. Vanuit mijn functie steun ik mijn collega’s en zet ik mij in voor een lerende organisatie, waarbij kwaliteit steeds meer van iedereen wordt. Zo kunnen we samen de beste zorg op de beste plaats bieden”.”