Wij staan altijd voor u klaar

Nieuwsbericht

Start middencomplexe ambulancezorg in Noord-Nederland

Met ingang van 3 oktober zijn de drie regionale ambulancevoorzieningen (RAV’en) in Noord-Nederland gestart met middencomplexe ambulancezorg. Deze mijlpaal werd symbolisch gevierd in Allardsoog nabij het drie-provinciënpunt van Friesland, Groningen en Drenthe.

De ambulanceteams die verantwoordelijk waren voor laagcomplexe ambulancezorg (voorheen zorgambulance), zijn nu ook opgeleid en inzetbaar voor meeromvattende, complexere zorgvragen. Hierdoor kunnen de teams van middencomplexe ambulancezorg diverse patiëntengroepen vervoeren en blijft de spoedambulance vaker beschikbaar voor spoedzorg. De Meldkamer Ambulancezorg Noord-Nederland stelt vast welke ambulancezorg nodig is.

De juiste zorg op de juiste plaats

De invoering van middencomplexe ambulancezorg is een verdere professionalisering en differentiatie binnen de niet-spoedeisende ambulancezorg. Een belangrijke ontwikkeling vanwege een toenemende vraag naar planbare ambulancezorg enerzijds en beschikbaar houden van ambulances van spoedzorg anderzijds. Daarnaast draagt deze ontwikkeling bij aan een betere dienstverlening waarbij op afspraak ambulancevervoer beschikbaar is.

Planbare zorg en spoedzorg

Laagcomplexe en middencomplexe zorg zijn altijd planbare ambulancezorg. Bij planbare ambulancezorg is vooraf afgesproken op welke dag en tijd de ambulance wordt ingezet. Hoogcomplexe ambulancezorg is altijd spoedzorg. De aanvraag voor een inzet van spoed- en planbare ambulancezorg start altijd bij de Meldkamer Ambulancezorg Noord-Nederland.