“Nieuws van Kijlstra”

Nieuwsbericht

Kijlstra Ambulancegroep Fryslân start meerdaagse estafette-sponsoractie om geld in te zamelen voor onderzoek naar alvleesklierkanker

Fietsen, lopen, roeien, zwemmen én met de boot

Peter Lips is een zeer gewaardeerde medewerker bij Kijlstra Ambulancegroep Fryslân. Maar hij is ook ziek. Ernstig ziek. Peter heeft alvleesklierkanker. Dat is voor zijn collega’s aanleiding geweest om hem een groot hart onder de riem te steken. Dit door het organiseren van een meerdaagse estafettetocht om geld in te zamelen voor Stichting Casper; een stichting die zich bezighoudt met onderzoek naar nieuwe behandelmethoden voor alvleesklierkanker, Peters ziekte.

Tussen 1 en 23 juni gaan de ambulancemedewerkers in estafettevorm alle 14 ambulanceposten van Kijlstra Ambulancegroep Fryslân bijlangs. Het af te leggen traject loopt daarmee door heel Friesland, inclusief de Waddeneilanden. De start is op 1 juni op de post Harlingen, de finish is later in de maand op dezelfde post. Het bijzondere is dat de medewerkers van de ene post de afstand afleggen naar de volgende post, en dat de medewerkers van de volgende post dan daar het stokje overnemen. Hierdoor zijn alle collega’s van Kijlstra nauw betrokken bij dit mooie initiatief.

Zoveel mogelijk geld inzamelen voor dit goede doel

Met de estafette willen de ambulancemedewerkers van Kijlstra zoveel mogelijk geld ophalen. Wilt u ook een bijdrage leveren aan Stichting Casper? Ga dan direct naar:

supportcasper-acties.nl/p/Support-Casper/Kijlstra-Ambulance-Groep-Fryslan

Alle medewerkers van Kijlstra zijn u zeer dankbaar.

AED overhandigen

De estafette wordt gekoppeld aan een tweede initiatief: het plaatsen van een AED op iedere ambulancepost. Mocht de ambulance op de post onverhoopt niet aanwezig zijn, dan kunnen buurtbewoners met behulp van de AED een reanimatie opstarten totdat de ambulance en haar personeel weer snel ter plaatse is. Dat plan rondom de AED’s (om de be­reik­baar­heid en in­zet met AE­D’s in de Frie­se dor­pen te be­vor­de­ren) gaan we nu dus ook meteen uitrollen: de estafettedeelnemers nemen namelijk de nieuwe AED mee naar de volgende post om die daar te overhandigen.

De AED ’s zijn beschikbaar gesteld door Kijlstra Ambulancedienst Fryslân.