Wij staan altijd voor u klaar

Nieuwsbericht

Ambulanceverpleegkundigen schieten te hulp op de SEH

De zorg staat voor flinke uitdagingen waaronder een groeiend tekort aan personeel. Daarom hebben ziekenhuis Tjongerschans en Kijlstra Ambulancezorg een samenwerking opgezet. Vanaf november werken drie ambulanceverpleegkundigen tevens op de Spoedeisende Hulp (SEH) van Tjongerschans. Beide partijen zijn enthousiast over deze samenwerking voor goede patiëntenzorg.

De SEH van Tjongerschans heeft al langere tijd te maken met een tekort aan gediplomeerde SEH-verpleegkundigen. De schaarste aan deze gespecialiseerde verpleegkundigen is regionaal en landelijk een probleem. Vacatures blijven onvervuld en de druk op de huidige medewerkers neemt hierdoor toe.

Om de personele uitdaging aan te gaan slaan Kijlstra Ambulancezorg en Tjongerschans de handen ineen. Vanuit Kijlstra Ambulancezorg is er nu 1 fte beschikbaar – verdeeld over drie medewerkers – om mee te werken op de SEH. In eerste instantie voor een periode van 5 maanden. Deze ambulanceverpleegkundigen hebben ziekenhuiservaring en deden eerder de opleiding tot Intensive Care (IC) of Cardio Care (CC)-verpleegkundige met aanvullend de opleiding tot ambulanceverpleegkundige. “We staan allemaal voor hetzelfde doel, namelijk het bieden van goede patiëntenzorg”, geeft regiomanager Erik Smit van Kijlstra Ambulancezorg aan. “Wij zitten ruimer in onze formatie en zijn blij dat we kunnen helpen.”

De meerwaarde is groter dan alleen het oplossen van het personeelstekort. Het draagt bij aan de ketenzorg voor patiënten, omdat medewerkers inzicht krijgen in elkaars werkprocessen en dit beter op elkaar kunnen afstemmen. Ook verstevigt het de onderlinge samenwerking: medewerkers leren elkaar beter kennen en er is meer begrip voor elkaar. Daarnaast zorgt het voor extra werkuitdaging door te wisselen van werkplek binnen de acute zorg. De muren van het ‘hokjes denken’ per specialisatie worden doorbroken. Sita van der Wal, teamleider SEH: “Met deze vorm van samenwerking versterken we de kwaliteit van de acute zorg.”