“Nieuws van Kijlstra”

Nieuwsbericht

Zorgaanbieders in Noord Nederland nemen maatregelen tegen acuut capaciteitsprobleem

In een spoedoverleg van zorgaanbieders in Noord-Nederland (het Bestuurlijk ROAZ Regionaal Overleg Acute Zorg) is duidelijk geworden dat er in de regio grote problemen zijn met de continuïteit van de acute zorg. Mede door de aanhoudende infectiedruk als gevolg van de griep, is er een groot aanbod van patiënten en is er minder zorgpersoneel beschikbaar. Spoedeisende Hulpafdelingen van de ziekenhuizen stromen over en kondigen tijdelijke sluitingen af. Intensive Care bedden zijn nauwelijks nog beschikbaar. Om patiënten de noodzakelijke zorg te kunnen garanderen, nemen de zorgaanbieders in de regio gezamenlijk maatregelen.

Regiopunt beddencapaciteit
Om in beeld te krijgen waar bedden beschikbaar zijn heeft het Bestuurlijk ROAZ besloten om met ingang van vandaag, 14 maart 2018, een tijdelijk ‘regiopunt beddencapaciteit’ in te richten. Het regiopunt wordt ondergebracht bij de Meldkamer Noord Nederland. Per dag zijn er drie vaste momenten waarop het regiopunt een uitvraag doet bij ziekenhuizen over de beschikbare beddencapaciteit. Het regiopunt maakt een totaaloverzicht en geeft deze terug aan de ziekenhuizen. Het overzicht helpt ziekenhuizen om te weten wie van de collega-ziekenhuizen benaderd kan worden op het moment dat het zelf geen capaciteit meer heeft. Het regiopunt is 24/7 bereikbaar voor ziekenhuizen voor het stellen van vragen en het doorgeven van wijzigingen in de capaciteit.

Overige maatregelen
Naast het regiopunt kijken ziekenhuizen intern welke mogelijkheid zij hebben om de beschikbare beddencapaciteit te verruimen, bijvoorbeeld door extra te sturen op ontslag en de doorstroom naar verpleeg –en verzorgingshuizen te bevorderen. Ambulancezorg onderzoekt de mogelijkheden om extra personele capaciteit vrij te maken voor de ziekenhuizen.

Met deze maatregelen verwachten zorgaanbieders een oplossing te hebben gevonden, maar de ontwikkelingen worden van dag tot dag gevolgd.

Het ROAZ is bezig met de ontwikkeling van een capaciteitsmodel. Deze activiteiten zullen in versneld tempo worden voortgezet. De coördinatie van de regionale werkafspraken en de communicatie hierover ligt bij bureau Acute Zorgnetwerk Noord Nederland (AZNN). Het AZNN is het zorgnetwerk van zorgaanbieders in Noord Nederland, ziekenhuizen, huisartsen, ambulancediensten, GGD/GHOR, verloskundigen, geestelijke gezondheidsdiensten, zorgverzekeraar en zorgbelang. In een spoedoverleg van zorgaanbieders in Noord-Nederland (het Bestuurlijk ROAZ Regionaal Overleg Acute Zorg) is duidelijk geworden dat er in de regio grote problemen zijn met de continuïteit van de acute zorg. Mede door de aanhoudende infectiedruk als gevolg van de griep, is er een groot aanbod van patiënten en is er minder zorgpersoneel beschikbaar.  Spoedeisende Hulpafdelingen van de ziekenhuizen stromen over en kondigen tijdelijke sluitingen af. Intensive Care bedden zijn nauwelijks nog beschikbaar. Om patiënten de noodzakelijke zorg te kunnen garanderen, nemen de zorgaanbieders in de regio gezamenlijk maatregelen.