“Nieuws van Kijlstra”

Nieuwsbericht

Regelgeving vergoeding AED

Regelgeving vergoeding AED
De minister van VWS heeft budget ter beschikking gesteld om de verbruikskosten van de Automatische Externe Defibrillator (AED) na een reanimatie te vergoeden. Deze regeling is bedoeld om het verbruik van AED’s zo laagdrempelig mogelijk te maken. Dat is heel belangrijk want elke AED-inzet is immers gericht op levensreddend handelen. Tot nu toe konden organisaties die geen zorgaanbieder zijn, zoals supermarkten of sportverenigingen, de kosten voor het gebruik van deze AED’s alleen via de zorgverzekering van de patiënt verhalen. Dat gebeurde vaak niet, omdat dit lastig is. Vanaf 2018 kunnen deze organisaties de kosten voor de directe inzet van AED’s vergoed krijgen via de Regionale Ambulancevoorziening (RAV).

Belangrijke informatie
• De regelgeving gaat in op 1 januari 2018.
• De mogelijkheid tot declareren staat open voor elke niet WMG-zorgaanbieder.
• Declaratie kan plaatsvinden bij de RAV in de regio waar de AED-inzet heeft plaatsgevonden.

Klik hier voor meer informatie.

U komt op de website van RAV Fryslân. Hier staat ook een online declaratieformulier.