Wij staan altijd voor u klaar

Nieuwsbericht

Onderzoek naar patiëntervaringen

Patiënten die in maart 2022 ambulancezorg ontvangen, kunnen in mei en juni 2022 gevraagd worden om deel te nemen aan een onderzoek. Doel van het onderzoek is het blijvend verbeteren van de ambulancezorg. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Nivel namens RAV Fryslân. RAV Fryslân bestaat uit Kijlstra Ambulancezorg en UMCG Ambulancezorg.

Vragenlijst via de mail

Het onderzoek bestaat uit een vragenlijst waarin patiënten de ervaringen over de verleende ambulancezorg door RAV Fryslân kunnen delen. Onderwerpen zijn: communicatie, overdracht, samenwerking en bejegening binnen de ambulancezorg. Deze vragenlijst wordt via de mail toegestuurd. Deelname wordt zeer op prijs gesteld, maar is niet verplicht. Patiënten die niet willen deelnemen kunnen dit doorgeven aan de functionaris gegevensbescherming via de mail kam@kijlstra.nl. De adresgegevens worden dan niet gebruikt voor het onderzoek.

Landelijk beeld

Aan dit onderzoek door Nivel nemen alle Regionale Ambulancevoorzieningen in Nederland deel. Op deze manier ontstaat er een landelijk beeld van de ervaringen van patiënten met de ambulancezorg.