“Nieuws van Kijlstra”

Nieuwsbericht

Ambulancezorg in Fryslân verder uitgebreid

De ambulancezorg in Fryslân wordt opnieuw uitgebreid. De standplaatsen Stiens en Nieuwehorne krijgen vanaf 1 december 2017 de beschikking over een ambulance die 24 uur per dag inzetbaar is. De Regionale Ambulancevoorziening (RAV) Fryslân bouwt hiermee verder aan een nog betere spreiding en beschikbaarheid van de ambulance spoedzorg in Friesland. Dit alles in goed overleg met zorgverzekeraars.

Ambulancezorg vanaf 23 locaties in Friesland
Met de uitbreiding van de standplaatsen in Stiens en Nieuwehorne wordt de ambulancezorg in Fryslân vanaf 23 locaties 24/7 uitgevoerd door Kijlstra Ambulancegroep Fryslân en UMCG Ambulancezorg. Beide organisaties werken samen onder de vlag RAV Fryslân en zorgen voor de beste en snelste spoedzorg voor alle patiënten in Fryslân. Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt is het RAV Fryslân toch gelukt om het personeel uit te breiden met achttien nieuwe medewerkers, bestaande uit goed opgeleide ambulancechauffeurs en gespecialiseerde ambulanceverpleegkundigen.

Snellere aanrijtijden door regionale spreiding van ambulances
De vraag naar ambulancezorg is in de afgelopen jaren sterk toegenomen. Daarom is regionale spreiding van de ambulances zo belangrijk. Met een betere spreiding en beschikbaarheid kunnen ambulances sneller ter plaatse zijn. Als het gaat om aanrijtijden is het belangrijk te weten dat wettelijk bepaald is dat een ambulance in 95% van de spoedgevallen (levensgevaar) in principe binnen 15 minuten ter plaatse moet zijn. Deze norm geldt alleen onder normale omstandigheden. Verkeersdrukte of ijzel zijn voorbeelden van ‘bijzondere omstandigheden’ waarop het ambulanceteam dat onderweg is naar de patiënt geen invloed heeft. In Friesland was de prestatie over 2014 91,4 %. Op dit moment is de prestatie boven de 93%, met de uitbreiding naar Stiens en Nieuwehorne verwachten wij een verdere stijging. Overigens is de gemiddelde responstijd van onze ambulances 9 minuten en 10 seconden, daarmee zit Fryslân in de top 5 van de 25 ambulanceregio’s.

Over RAV Fryslân
De Regionale Ambulancevoorziening Fryslân is een samenwerking tussen Kijlstra Ambulancegroep Fryslân en UMCG Ambulancezorg en verantwoordelijk voor alle ambulancezorg in de provincie. RAV Fryslân ziet erop toe dat de kwaliteit van de zorgverlening uitstekend is en dat de ambulances binnen de wettelijk gestelde aanrijtijden op de plaats van bestemming zijn. Patiënten kunnen er bij ons op vertrouwen dat ze in goede handen zijn.