Wij staan altijd voor u klaar

Vacature

Vacature: vier leden Friese cliëntenraad Ambulancezorg RAV Fryslân

 

Wij zoeken vier leden voor de nieuwe Friese cliëntenraad ambulancezorg van RAV Fryslân. Bent u initiatiefrijk en samenwerkingsgericht? Opbouwend kritisch? En vindt u het belangrijk om de patiënten van de ambulancezorg een stem te geven? Dan komen we graag met u in contact!

Kijlstra Ambulancezorg en UMCG Ambulancezorg zijn samen de Regionale Ambulancevoorziening (RAV) Fryslân. Patiënten zijn onze belangrijkste belanghebbenden. In spoedsituaties en bij ambulancezorg op afspraak bieden wij altijd hoogwaardige zorg aan al onze patiënten in Fryslân. Daarom vinden we het belangrijk dat ze goed vertegenwoordigt worden.

Op dit moment heeft RAV Fryslân nog geen cliëntenraad, maar dat gaat veranderen in 2021. Een voorzitter is inmiddels benoemd. We zoeken nu vier leden, die samen met hem de cliëntenraad gaan opzetten. Zorgbelang Fryslân ondersteunt ons bij de werving.

Over de cliëntenraad

De cliëntenraad heeft de volgende functies / taken:

 • De raad is tolk: spreekbuis van cliënten. Om goed te kunnen werken, moet de cliëntenraad weten wat cliënten belangrijk vinden en hoe zij onze zorg- en dienstverlening ervaren. Contacten leggen en onderhouden met de achterban is daarom een belangrijke taak;
 • De raad is adviseur: vanuit het perspectief van de cliënt (en zijn/haar naasten) wordt gevraagd en ongevraagd geadviseerd, met als doel de kwaliteit van zorg- en dienstverlening te verbeteren;
 • De raad is bewaker: bewaakt de rechten van cliënten en behartigt de gemeenschappelijke belangen. Daarom is er regelmatig overleg met de directeur / bestuurder over het beleid van de organisatie en actuele thema’s.

Wij zoeken:

 • Initiatiefrijke leden, die affiniteit hebben met cliëntenmedezeggenschap in de (ambulance)zorg;
 • enthousiaste, doelgerichte bouwers, die de tijd willen nemen om de positie en rol van de cliëntenraad gestalte te geven;
 • teamspelers, die zich inzetten om vanuit verschillen in karakters, meningen en standpunten te komen tot een gezamenlijk advies;
 • integriteit, leden die kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie.

U bent:

 • jong of oud, man of vrouw, met of zonder opleiding, werkend, baanloos of gepensioneerd, patiënt, mantelzorger of geen van beide – we zoeken mensen met verschillende achtergronden
 • woonachtig in Fryslân;
 • bereid zich minimaal twee à drie jaar in te zetten voor de opbouw van een goed functionerende Friese cliëntenraad ambulancezorg.

Wij bieden

 • een mooie en uitdagende taak in een organisatie die steeds in ontwikkeling is;
 • een vergoeding voor de reiskosten van en naar bijeenkomsten en een vacatievergoeding / presentiegeld per daadwerkelijk bezochte vergadering;
 • beschikking over vergaderfaciliteiten en werkbudget voor het activiteitenplan, scholing of deskundigheidsbevordering;
 • waardering voor het werk van cliëntenraadsleden.

(Tijds)investering en tijdspad

Afhankelijk van de bijeenkomsten die nodig zijn in de opbouw en ontwikkeling van de cliëntenraad, gaat het om 4 tot 6 bijeenkomsten per jaar (excl. voorbereiding en onderhouden contacten).

RAV Fryslân vindt het belangrijk dat het perspectief van patiënt en familie/mantelzorgers een plaats heeft in het streven naar continue verbetering en de borging van kwalitatief goede en veilige zorg. Hoe precies? Dat gaan we samen met u vormgeven.

Het streven is om medio april 2021 de cliëntenraad te installeren. De eerste taak van de cliëntenraad is dan, in afstemming met de RAV, de invulling van de medezeggenschap (activiteitenplan), de verdeling van taken en het opstellen van het huishoudelijk reglement.

Lang niet iedereen heeft ervaring met ambulancezorg. We voorzien daarom in een introductieprogramma, om zo de sector en (zo nodig) het werk van de cliëntenraad (CR) beter te leren kennen. Hierin trekken we samen op met RAV Groningen en RAV Drenthe, waar op dit moment ook een CR wordt opgericht. De drie Noordelijke ambulancediensten verzorgen gezamenlijk de Meldkamer Ambulancezorg Noord Nederland. Op dat thema zullen de drie CR’en samenwerken.

Solliciteren ?

U kunt uw motivatiebrief en CV tot uiterlijk 9 maart 2021 mailen aan Dineke Kronemeijer van Zorgbelang Fryslân: Kronemeijer@zorgbelang-fryslan.nl Zorgbelang Fryslân is een onafhankelijke belangenorganisatie voor patiënten, die ons ondersteunt bij de werving en selectie voor de nieuwe cliëntenraad.

Op woensdagmiddag 17 maart 2021 staan de selectiegesprekken gepland.

Meer informatie?

Voor meer informatie over de cliëntenraad kunt u contact opnemen met Dineke Kronemeijer, adviseur bij Zorgbelang Fryslân, via telefoonnummer 085 – 48 32 433 of via Kronemeijer@zorgbelang-fryslan.nl

Heeft u vragen over RAV Fryslân? Neemt u dan contact op met Carien van Well, projectmanager bij Kijlstra Ambulancezorg, via telefoonnummer 06-38 34 69 30 of via carien.vanwell@kijlstra.nl

Solliciteer direct

Laat hier jouw naam, telefoonnummer, cv en motivatiebrief achter!
 • Toegestane bestandstypen: doc, docx, pdf.
 • Toegestane bestandstypen: doc, docx, pdf.